Varför är min guldkedja aningen magnetisk?

Guld är en icke-magnetisk metall. Men guld kan bli lätt magnetiskt när det kommer i kontakt med ett starkt magnetfält. Detta beror på att guld är ett “diamagnetiskt” material. Det betyder i grund och botten att guldet påverkas av förändringar i magnetfält.

 

Vad händer rent praktiskt?

När guld utsätts för ett starkt magnetfält riktar guldatomerna in sig på ett sätt som motverkar magnetfältet. Detta gör att guld blir svagt magnetiserat.

 

Hur undviker du att din guldkedja blir magnetisk?

Även om guld inte naturligt attraheras av magneter så kan denna process göra guldkedjor något magnetiska. Om du är orolig för att din guldkedja ska bli magnetiserad kan du undvika exponering för starka magnetfält genom att förvara den i en smyckeskrin eller annan säker plats som är fri från magneter.